ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.juicetippek.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá az JuiceTippek.hu látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által a Smart Trend Kft. (Adószám: 27115365-2-13 / Cégjegyzékszám: 13-09-202647), továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő regisztráció, valamint a www.JuiceTippek.hu szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához.

A regisztráció, illetve a www.JuiceTippek.hu szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

A Honlap igénybevétele során az Igénybevevőről a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa, cookie-k) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatást követő legfeljebb 360 napig.

A regisztráció során az Igénybevevő nevét és email címét köteles megadni, ezen túlmenően megrendelés, illetve a www.JuiceTippek.hu szolgáltatásainak igénybevétele során szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Igénybevevő azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.

Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat. Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy marketingcélú felhasználás keretében az Adatkezelő harmadik felek ajánlatát juttassa el Igénybevevő részére.

A regisztráció során előfordulhat, hogy az Igénybevevő internetezési vagy a Honlap tartalmával összefüggő szokásairól kér az Adatkezelő adatokat. Ezen adatok megadása nem kötelező és a regisztrációnak sem előfeltétele. Amennyiben Igénybevevő önként megadja azokat, úgy az adatokat anonimizált formában, kizárólag statisztikai célból használja fel Adatkezelő.

  • No products in the cart.